TopPrep
קורס הכנה למבחן אמיר"ם
TopPrep

קורס הכנה למבחן אמיר"ם

TopPrep
סניפים
- איינשטיין 16, רמת גן.
משך הלימודים
32 שעות לימוד, 8 מפגשים.
תכני הלימודים

-חיזוק יסודות השפה האנגלית.
קריאה והבנת טקסטים.
שיפור הידע הדקדוקי.
מבנה המשפט באנגלית.
העשרת אוצר המילים הרלוונטי לבחינה וכלים ללימוד אוצר מילים זה.
חמשת עקרונות העל לשימוש בחשיבה ובהגיון כפיצוי על חוסר ידע.
שיטות ניהול אסטרטגיה וזמנים.

קרא עוד על קורס אמיר

קורס אמיר

אם אתם רוצים לקבל פטור מלימודי אנגלית בתואר שלכם או לדעת מהי רמת האנגלית שלכם, אתם חייבים לעבור את בחינת אמיר. כדי לעבור את הבחינה בהצלחה מומלץ לקחת ק…

קורס אמיר