מכללת אתגר
קורס הנהלת חשבונות סוג 3
מכללת אתגר

קורס הנהלת חשבונות סוג 3

מכללת אתגר
סניפים
- דרך המשחררים 7, באר שבע.
- נתיבות.
- קרית גת.
תנאי קבלה
בעלי סוג 2 + וותק מקצועי של שנה לאחר קבלת הסוג - בעלי סוג 1 + וותק מקצועי של 5 שנים לאחר קבלת הסוג
משך הלימודים
220 שעות לימוד.
תעודה
תעודת סיום מטעם מכללת אתגר תוענק למי שעמד בהצלחה בכל דרישות הלימודים - תעודת מנהל/ת חשבונות סוג 3 תוענק מטעם משרד התמ"ת לעומדים בכל דרישות הקורס.
תכני הלימודים

חשבונאות פיננסית: חברות; התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים לאחר תהליך המאזן; השקעות בניירות ערך לזמן קצר; השקעות בניירות ערך לזמן ארוך; מימון; קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך; הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה; מרכז וסניפים; בסיסי דיווח ושחזור חשבונות; דוח על תזרים מזומנים; ניתוח דוחות כספיים; יסודות ביקורת החשבונות; התקינה החשבונאית, חשבונאות מעשית - ממוחשבת: הרחבות בנושא שימוש במערכות מידע ממוחשבות; חשבונאות מעשית ממוחשבת.

מכללת אתגר

קרא עוד על קורס הנהלת חשבונות סוג 3

קורס הנהלת חשבונות סוג 3

בהצצה במודעות הדרושים תווכחו כי הנהלת החשבונות הוא בין המקצועות המבוקשים ביותר במשק הישראלי. אך כיום, ישנה תחרות כל כך גדולה בשוק, וכדי לתפוס את המשרה…

קורס הנהלת חשבונות סוג 3