המכללה המשותפת
הנהלת חשבונות 1+2
המכללה המשותפת

הנהלת חשבונות 1+2

המכללה המשותפת
סניפים
- שדרות ההסתדרות 68, חיפה.
- סח'נין.
- דרך רזיאל 11, נתניה.
- הרצל 73, חדרה.
- דרך עכו 165, קרית מוצקין, 26412.
תנאי קבלה
12 שנות לימוד - ראיון קבלה
משך הלימודים
כשנה וחצי, 96 מפגשים.
תעודה
תעודת מנהל חשבונות מטעם המכללה המשותפת - תעודת גמר מנהל חשבונות סוג 1+2 שבפיקוח תוענק לסטודנטים שיעמדו בהצלחה בבחינות מטעם משרד הכלכלה .
תכני הלימודים
- פרק א: חשבונאות פיננסית (263 שעות אקדמיות):
- מבוא להנהלת חשבונות.
- התהליך החשבונאי השוטף.
- מס ערך מוסף.
- קניות ומכירות טובין.
- משכורות, נלוות וניכויים.
- מלאי.
- כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים.
- תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים של התהליך החשבונאי.
- חייבים, פיקדונות לזמן קצר, קופה.
- עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים.
- שותפויות ועסקה משותפת. - קבלנים. - התקינה החשבונאית.
 
- פרק ב: תורת המסחר והמשק (15 שעות אקדמיות):
- סוגי התאגדויות.
- מושגי יסוד בכלכלה.
- מושגי יסוד בבנקאות וביטוח.
- שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי.
- מערכת המסים בישראל.
 
- פרק ג: חישוביים מסחריים (22 שעות אקדמיות):
- חישובי רווח והפסד.
- חישובי הנחות.
- חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער.
- יחס ופרופורציה, טורים (סדרות).
- חשבוניים והנדסיים.
- ניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי (דחויים).
 
- פרק ד: חשבונאות מעשית ממוחשבת (85 שעות אקדמיות):
- חשבונאות מעשית ממוחשבת.
המכללה המשותפת

קרא עוד על קורס הנהלת חשבונות

קורס הנהלת חשבונות

איך תוכלו למצוא את קורס הנהלת החשבונות הטוב ביותר? פה תוכל למצוא מכללות נבחרות שכוללות יתרונות כמו: הסמכה מוכרת של הנהלת חשבונות 1,2 ו-3, הכנה לבחינות…

קורס הנהלת חשבונות