המכללה הטכנולוגית רופין - המרכז להשתלמויות
מפעיל גז טבעי רמה 1
המכללה הטכנולוגית רופין - המרכז להשתלמויות

מפעיל גז טבעי רמה 1

המכללה הטכנולוגית רופין - המרכז להשתלמויות
סניפים
- עמק חפר.
משך הלימודים
220 שעות לימוד אקדמיות | לימודים עיוניים - 120 ש"א | לימודים מעשיים - 100 ש"א.
תעודה
תעודת גמר מטעם משרד הכלכלה ורשות הגז. הטבעי ממשרד האנרגיה והמים, תוענק תעודת גמר – מפעיל גז טבעי מוסמך רמה 1.
תכני הלימודים
- לימוד ושליטה במרכיבים התפעוליים והבטיחותיים של מתקני הגז הטבעי בצגי מחשבי מערכת הפיקוח והבקרה.
- הקניית שליטה וזיהוי סיבות לסוגי תקלות אפשריות, זיהוי מאפייני התקלות בצגי מערכת הפיקוח והבקרה.
- הקניית שליטה בתהליכים הנדרשים במערכת הפיקוח והבקרה, לביצוע פעולות טכניות תפעוליות ובטיחותיות
לרבות לימוד יסודי של הנהלים והתהליכים הנדרשים לביצוע בפעילות שגרה ובמצבי חירום במערכות גז טבעי.
- שליטה בנהלי תאום והליכי החזרת המערכת לפעילות בשגרה
המכללה הטכנולוגית רופין - המרכז להשתלמויות

קרא עוד על קורס טכנאי גז

קורס טכנאי גז

מטרת הקורס היא להקנות ידע הדרוש לעיסוק בהתקנת ואחזקת מערכות גפ"מ (גז בישול) והנדרש עפ"י תוכנית הבחינה של משרד התמ"ת כהכנה לבחינה ממשלתית.…

קורס טכנאי גז