המכללה האקדמית עמק יזרעאל
תואר ראשון - B.S.W בעבודה סוציאלית
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

תואר ראשון - B.S.W בעבודה סוציאלית

המכללה האקדמית עמק יזרעאל
סניפים
- עמק יזרעאל.
תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ברמה הנדרשת ע"י החוג

עוד על תואר ראשון - B.S.W בעבודה סוציאלית

תכנית הלימודים מתבססת על חמישה מקבצים להוראת העבודה הסוציאלית:

תיאוריות יסוד בתחום מדעי ההתנהגות ומדעי החברה: קורסים המקנים ידע תיאורטי המהווה את הבסיס הדיסציפלינרי של העבודה הסוציאלית. הקורסים מתמקדים בהיבטים תיאורטיים, בהיקף תופעות שיתוארו ומאפייניהן, ובדרכי התמודדות עימן.

תיאוריות והתערבויות בעבודה סוציאלית: תיאוריות והתערבות מהוות את עמודי התווך של מקצוע העבודה הסוציאלית. קורסי התיאוריה וההתערבות מלווים בהכשרה מעשית וייעשה קישור בין התנסות הסטודנטים בשדה לבין החומר הנלמד.
- רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים: הלימודים הנכללים במקבץ זה מעניקים בסיס ידע הנדרש להכרת מערכת הרווחה, השירותים והחוקים, תוך ראיה ביקורתית ובמגמה לפתח אקטיביזם חברתי כמתחייב בקוד האתיקה של עבודה הסוציאלית.

לימודי מחקר: מקבץ זה מקנה כלים לחשיבה מדעית ומיומנויות מחקר, החל משימושים סטטיסטיים ושיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וכלה בכתיבה עצמאית של דו"ח מחקר. כמו כן, יקבלו הסטודנטים כלים יישומיים בכתיבה מדעית ובשימוש במאגרי מידע.

סוגיות חברתיות ומסלולי העשרה מקצועית: שני מקבצי הוראה, המוצעים בשנה ג' ללימודים, נועדו לחשוף סטודנטים לסוגיות חברתיות מרכזיות שאיתן מתמודד העובד הסוציאלי ברמות השונות: פרט, משפחה, קהילה, חברה ומדיניות.

קרא עוד על לימודי עבודה סוציאלית

לימודי עבודה סוציאלית

להיות עובדת סוציאלית זה להגשים חלום. את יודעת כמה האנשים החלשים הללו זקוקים לעזרת הזולת ואת מרגישה שאת יכולה לתרום להם? בואי ללמוד עבודה סוציאלית ולהג…

לימודי עבודה סוציאלית