דיפלומה - ביה"ס ללימודי תעודה והסמכה
הנהלת חשבונות ראשי (סוג 3)
דיפלומה - ביה

הנהלת חשבונות ראשי (סוג 3)

דיפלומה - ביה"ס ללימודי תעודה והסמכה
סניפים
- נתניה.
- אשדוד.
- מודיעין מכבים רעות.
- באר שבע.
- קלאוזנר, תל אביב יפו.
- פתח תקווה.
- רעננה.
- ראשון לציון.
- חיפה.
- ירושלים.
תנאי קבלה
תעודת מנהל חשבונות סוג 2 - מתקדם, או תעודת מנהל חשבונות סוג 2 - ישן - ועדת קבלה
משך הלימודים
214 שעות לימוד אקדמיות.
תעודה
תעודת גמר מנהל חשבונות סוג 3 - ראשי - תעודת מקצוע - מנהל חשבונות סוג 3.
תכני הלימודים
- חשבונאות פיננסית: חברות, התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן, השקעות בניירות ערך לזמן קצר, השקעות בניירות ערך לזמן ארוך, מימון, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן ארוך, הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה, מרכז וסניפים, בסיסי דיווח ושיחזור חשבונות, יסודות ביקורת החשבונות, ניתוח דוחות כספיים, דוח על תזרים המזומנים, התקינה החשבונאית.
- חשבונאות מעשית - ממוחשבת. 

עוד על הנהלת חשבונות ראשי (סוג 3)

מטרות הקורס:
- הכשרת מנהלי חשבונות סוג 3 - ראשי.
- הכנה למבחני ההסמכה של משרד התמ"ת.

קרא עוד על קורס הנהלת חשבונות סוג 3

קורס הנהלת חשבונות סוג 3

בהצצה במודעות הדרושים תווכחו כי הנהלת החשבונות הוא בין המקצועות המבוקשים ביותר במשק הישראלי. אך כיום, ישנה תחרות כל כך גדולה בשוק, וכדי לתפוס את המשרה…

קורס הנהלת חשבונות סוג 3