לימודי חשבונאות
לפתח קריירה מצליחה בתחום הפיננסי

לימודי חשבונאות

האם יש תואר שבהכרח יכול לספק פרנסה מכובדת ויפה? כן! תואר ראשון בחשבונאות ידרוש מכם יכולות מתמטיות גבוהות, ויאפשר לכם לפתח קריירה מצליחה בתחום הפיננסי.

מוסדות לימוד ללימודי חשבונאות

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
סניפים: רמת גן
משך הלימודים: 4 שנים
תנאי קבלה: תעודת בגרות מלאה
האוניברסיטה הפתוחה
סניפים: באר שבע, חיפה, תל אביב, ירושלים
משך הלימודים: 3 שנים
מכללת הדסה
סניפים: ירושלים
תנאי קבלה: זכאות לתעודת בגרות או תעודת סיום מכינה - ציון בחינה פסיכומטרית או ציון בחינת התאמה - ראיון קבלה
המסלול האקדמי-המכללה למינהל
סניפים: ראשון לציון
משך הלימודים: 3 שנים, מסלול בוקר/ערב
האקדמית גליל מערבי
סניפים: עכו
משך הלימודים: 3 שנים, 9 סמסטרים
האקדמיה לפיננסים מבית פירמת הענק BDO זיו האפט
סניפים: חיפה, תל אביב, רחובות, ירושלים, הרצליה
משך הלימודים: כ- 100 שעות אקדמיות
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
סניפים: הוד השרון
משך הלימודים: כשנתיים, 3 ימים בשבוע, מסלול בוקר
תנאי קבלה: תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך ממוסדות תיכוניים בחו"ל* בציון משוקלל של 90 ומעלה

אפשרויות תעסוקה לאחר לימודי חשבונאות

בוגרי תואר בחשבונאות יכולים לעבוד במגוון מקצועות כרואי חשבון:

 • יועצי מס
 • יועצי השקעות
 • חשבי שכר
 • מנהלי כספים CTO
 • מבקרי פנים וחוץ
 • חברות מסחריות
 • משרדי ניהול כספים
 • גופים ציבוריים
 • חברות ביטוח
 • ראיית חשבון עצמאית

שכר

מנהל חשבונות עצמאי מרוויח החל מ-11,000 ₪.

סרטון על לימודי חשבונאות

מה לומדים בלימודי חשבונאות?

 • יסודות החשבונאות
 • מאזן
 • דוח רווח והפסד
 • דוח על השינויים בהון העצמי
 • דוח תזרים מזומנים
 • מדידת הכנסה
 • שיטות הערכת נכסים והתחייבויות
 • ניתוח דוחות כספיים
 • יחוס מסים ושותפויות
 • בעיות מדידה
 • עבודות קבלניות לזמן ארוך
 • הקמת בנינים למכירה
 • היוון עלויות מימון
 • חכירות
 • ניירות ערך סחירים
 • כללי החשבונאות המקובלים בישראל
 • תקנים בינלאומיים
 • חשבונאות פיננסית
 • דוחות כספיים מאוחדים
 • יישום שיטת השווי המאזני
 • איחוד דוחות כספיים
 • מיזוגים
 • בעיות מדידה ודיווח של קבוצת עסקים
 • יישום שיטת השווי המאזני בהשקעות בין חברתיות
 • עריכת דוחות כספיים מאוחדיםיש לך שאלה? רוצה לדעת עוד? זה המקום לשאלות