לימודי הנדסת מים
פתרונות מים יצירתיים

לימודי הנדסת מים

מחסור חמור במים, זיהומי מים... נראה כאילו המשאב הטבעי של הטבע ההכרחי לקיומנו הולך ונהרס. בתואר ראשון בהנדסת מים תלמדו פתרונות מים יצירתיים, שאולי יצילו את העולם.

מה לומדים בלימודי הנדסת מים?

 • מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית
 • מושגי ייסוד בהסתברות
 • התפלגויות הסתברות
 • התפלגויות דגימה
 • הסקה סטטיסטית
 • רגרסיה ומתאם
 • בקרת איכות סטטיסטית
 • דגימת קבלה
 • תיכון ניסויים
 • ניסוי גורם בודד
 • ניסוי רב גורמי
 • ארגון
 • תכנון וניהול איכות
 • תורת המדידה
 • בקורת ובחינה
 • ניתוח עלויות איכות
 • מבדקים לאימות איכות
 • אמינות
 • תחזוקתיות
 • ובטיחות המוצר
 • מערכות מידע לאיכות
 • הגורם האנושי
 • שיטות ממוחשבות באבטחת איכות
 • הבטחת איכות תוכנה


יש לך שאלה? רוצה לדעת עוד? זה המקום לשאלות